Vestigingen van de onderneming

Met één klik alles in kaart gebracht. Informeer u over de vestigingen van onze onderneming en de betreffende aanbiedingen en contactmogelijkheden

meer


Vestigingen REMONDIS

Ontdek de wereld van REMONDIS met circa 800 vestigingen en coöperaties in meer dan 30 landen in Europa, Afrika, Azië en Australië.

Vestigingen REMONDIS wereldwijd

Met BUCHEN Industrial Services staan we bekend als
toonaangevend dienstverlener

We realiseren onszelf dat dit niet automatisch betekent dat dit een garantie op de toekomst biedt. Daarom geven wij ook voortdurend aandacht aan een verdere verbetering van kwaliteit, veiligheid en zorg voor het milieu. Om onze positie te beschermen als dienstverlener, is het van groot belang om onze mensen continue (intern en extern) te trainen en bij te scholen. We waken er dan ook voortdurend over dat onze mensen professioneel zijn, zorgzaam, alert, open en respectvol. Op deze manier waarborgen wij onze professionele en veilige aanpak van risicovolle werkzaamheden.

Kwaliteit

BUCHEN Industrial Services gelooft in het bieden van de hoogste niveaus van kwaliteit en veiligheid. Ten slotte moeten we dit dagelijks aan onze klanten kunnen beloven. Onze toewijding hiervoor is dan ook te zien aan de vele accreditaties die ons bedrijf heeft gekregen (ISO -VCAp – ECOVADIS enz.). Daarnaast beschikken al onze gespecialiseerde medewerkers over verscheidene licenties en certificaten. Onze strikte QHSE-normen zijn vastgelegd in het REMONDIS – BUCHEN Integrated Management Systeem en zijn ook van toepassing op al onze onderaannemers. Daarom werkt BUCHEN Industrial Services alleen samen met partnerbedrijven die zijn gecertificeerd en goedgekeurd in overeenstemming met onze eigen strenge interne richtlijnen.

Wij kunnen kwaliteit garanderen

De kwaliteit van onze dienstverlening wordt regelmatig gecontroleerd. Dit doen we door onze werking te onderwerpen aan audits. Zowel intern als extern door onafhankelijke nationale en internationale keuringsinstanties. Hiermee dwingen we onszelf om nog nadrukkelijker en continu op het hoogste niveau te presteren, waardoor we niets aan het toeval kunnen over laten. Dit is nodig omdat de uitkomst van deze audits vaak bepalend zijn voor het verkrijgen van officiële certificeringen zoals de ISO - VCAp en ECOVADIS certificeringen. Deze certificaten zijn essentieel voor het kwalitatief uitvoeren van onze opdrachten.

Veiligheid

Het reinigen van complexe installaties en het werken met gevaarlijke (afval)stoffen brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Niet alleen voor onze eigen medewerkers, maar ook voor onze opdrachtgevers en het milieu. We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid dan ook zeer ernstig. Daarom investeren we bij BUCHEN Industrial Services doorlopend in veiligere werkmethoden, veiliger materieel en een groter veiligheidsbewustzijn. Via praktijkgerichte trainingen leren we allerhande risico’s vroegtijdig op te merken en vervolgens te elimineren of reduceren. Jaar in jaar uit doen we er alles aan om het aantal bedrijfsongevallen tot nul te beperken.

Tenslotte willen we dat al onze medewerkers iedere dag weer veilig en wel thuis raken

Leren uit het verleden

BUCHEN Industrial Services stimuleert het om een “Near Miss”-melding te maken van iedere afwijking. Alle meldingen worden geregistreerd en geanalyseerd. Hierna nemen we meteen actie om herhaling te voorkomen en voor meer veiligheid te zorgen. De praktijk leert ons dat er bij een afwijking steeds meerdere factoren een rol spelen. Onze medewerkers zijn ervan doordrongen dat zij de laatste schakel zijn om een ongeval te voorkomen. Daarom moeten ze voor aanvang van de werkzaamheden een volledige veiligheidscheck uitvoeren.

Altijd eerst controleren: is ALLES OK?

Door zowel de QHSE-coördinatoren als de leidinggevenden worden alle medewerkers gestimuleerd om standaard de ALLES OK-werkwijze voor veiligheid toe te passen. Hierbij moeten vijf vragen beantwoord worden voordat iemand aan de slag gaat of z’n werk hervat:

Weet ik welke werkzaamheden ik ga uitvoeren en hoe?

Zijn de gevaren van mijn werkzaamheden met mij besproken?

Beschik ik over het juiste (gekeurde) gereedschap?

Heb ik de goede Persoonlijke Beschermingsmiddelen en gebruik ik die ook?

Is mijn werkplek opgeruimd en kan ik veilig werken in deze omgeving?

Alléén als alle vragen met “ja” zijn beantwoord, mag het werk worden uitgevoerd. In alle andere gevallen moet er eerst overlegd worden om te kijken hoe de veiligheid kan worden gegarandeerd.

Ook wij zijn zéér begaan met een gezond milieu

Bij BUCHEN Industrial Services houden we rekening met de generaties die na ons komen. Daarom zetten we ons in voor duurzame afvalverwerking met een actief milieubeleid waaraan we duidelijk meetbare doelen verbinden. Om deze doelen te kunnen realiseren, trainen we voortdurend het milieubewustzijn van al onze medewerkers. Daarnaast bekijken we bij elk project hoe we de impact op het milieu tot een minimum kunnen beperken of zelfs voorkomen.

Het milieu ligt ons echt nauw aan het hart, daarom gaan we regelmatig nog een flinke stap verder in de zorg voor een beter milieu. Verder dan dat de wet- en regelgeving bij duurzaamheid vereist

Ga een verantwoorde samenwerking aan

Wanneer u met BUCHEN Industrial Services in zee gaat, kunt u vertrouwen op een professionele en volledig verantwoorde dienstverlening. Daarom zorgen we er steeds weer voor dat alle noodzakelijke vergunningen up-to-date aanwezig zijn. Al onze vestigingen voldoen op z’n minst aan alle denkbare eisen en voorwaarden die in de lokale Milieuwetgeving werden vastgelegd op vlak van milieu, afvalbeheer en (mogelijke) recyclage.

De bescherming en verbetering van het milieu is belangrijk voor iedereen. Ook BUCHEN Industrial Services onderschrijft dit en verzorgt o.a. uw afvaltransporten en verwerking naar erkende afvalverwerkers of recyclagebedrijven.

Daarnaast is het beleid gericht op o.a. een structurele verlaging van het energieverbruik het zo efficiënt mogelijk gebruiken van materialen en aandacht voor duurzame energie.

Steeds op de hoogte van nieuwe milieuregels

Alle wijzigingen in de algemene -en milieuwet -en regelgeving worden door ons nauwlettend geregistreerd en opgevolgd. Hierdoor kunnen we daar steeds weer alert en doelgericht op inspelen. Ons uitgangspunt is om alle milieuwet -en regelgeving strikt na te leven waardoor we geen enkele overtreding begaan. Door middel van periodieke interne en externe audits, blijven we waakzaam voor eventuele risico’s. Het stelt ons ook in staat om steeds weer op zoek te gaan naar mogelijke verbeterpunten. Daarnaast gaan we de dialoog aan met opdrachtgevers. Dit doen we omdat we ervan overtuigd zijn dat iedereen er baat bij heeft om steeds op de hoogte te zijn van nieuwe milieuregels. Op die manier houden we elkaar alert.

Dankzij onze oplettendheid loopt BUCHEN Industrial Services steeds voorop met wat betreft duurzaamheid en de zorg voor een schoner milieu

Goed geïnformeerd

Met enkele muisklikken kunt u alles leren over BUCHEN Industrial Services, onze diensten, de werkwijze en onze bedrijfscultuur. Ook vindt u hier een overzicht van onze certificaten.


Brochure BUCHEN Industrial Services N.V.

BUCHEN Industrial Services
PDF (nederlands)
Overzicht Diensten
PDF (nederlands)
PDF (frans)
PDF (engels)

BUCHEN UmweltService
PDF (duits)
PDF (engels)
BUCHEN KraftwerkService
FILTRATEC Mobile Schlammentwässerung
PDF (duits)
PDF (engels)
HEINZ PULS
PDF (duits)
BUCHEN-ICS Catalyst Handling
PDF (engels)
PDF (duits)
PDF (roemeen)

Safer Together campagne

Veiligheid en gezondheid zijn topprioriteiten bij het uitvoeren van onze activiteiten. Daarom hebben we een campagne opgezet die zich enkel daarop richt. Dankzij deze campagne kunnen we al onze medewerkers en opdrachtgevers snel en duidelijk informeren over hoe we het samen veilig kunnen houden.

BUCHEN Industrial Services N.V./S.A. // Ondernemingen van de REMONDIS-Groep