Vestigingen van de onderneming

Met één klik alles in kaart gebracht. Informeer u over de vestigingen van onze onderneming en de betreffende aanbiedingen en contactmogelijkheden

meer


Vestigingen REMONDIS

Ontdek de wereld van REMONDIS met circa 800 vestigingen en coöperaties in meer dan 30 landen in Europa, Afrika, Azië en Australië.

Vestigingen REMONDIS wereldwijd

Een volledig dienstenpakket voor katalysatorwissels

Bij BUCHEN Industrial Services leveren wij u een veelzijdig serviceaanbod voor de behandeling van katalysatoren. Hierbij gebruiken we naast de bestaande technologieën ook nieuw ontwikkelde processen. Dankzij deze innovatie wordt het werken aan katalysatoren gevoelig veiliger én efficiënter.

Thuis in een hele reeks productie-installaties

BUCHEN Industrial Services biedt u een volledig dienstenpakket aan voor katalysatorwissels. Dit doen we voor zowel wissels in een normale atmosfeer als voor wissels in een stikstofatmosfeer. Hierbij maken we de verschillende soorten opslagvaten en reactors leeg, waarna we ze grondig reinigen en herladen. Dit houdt ook in dat we alle nodige apparatuur installeren die nodig zijn om goed werk te leveren. Na het werk wordt die weer netjes verwijderd.

Maar we doen meer dan alleen het leegmaken, reinigen en herladen van de verschillende soorten opslagvaten. Daarnaast scheiden we ook het fijne materiaal en de inerte keramische ballen van de katalysator. Bovendien zorgen we ook voor de verdere behandeling van alle materialen en onderdelen die vervangen moeten worden. Denk hierbij aan de katalysator, moleculaire zeven, actieve kool en perliet. Daarbovenop neemt BUCHEN Industrial Services alle onderhoudswerkzaamheden, die gepaard gaan met de behandeling van katalysatoren, volledig voor zijn rekening.

Conventionele diensten voor uw installatie

Laden en leegmaken

Leegmaken van reactoren

 • Leegmaken van reactoren door deze natuurlijk te laten afvloeien – gravitair dumpen
 • Leegmaken van reactoren met behulp van vacuümsystemen. Zowel met het gebruik van stikstof als zonder het gebruik van stikstof
 • Dankzij onze materiaalvriendelijke soft-flowapparatuur, ondervinden de reactoren weinig wrijving en zijn ze beter beschermd tegen breuken

Laden van reactoren

 • Dense belading zoals UOP, DENSICAT®, CALYDENS®, Linde en Catapac™
 • Sock Loading
 • Orifice belading via meerdere kanalen bij buisreactoren
 • Vulmachinebelading bij buisreactoren

Screening & mechanisch werk

Screenen van de katalysator

 • Verwijderen van het stof van de katalysator
 • Scheiden van het fijne materiaal en de inerte keramische ballen van de katalysator
 • Opdelen van de balletjes in verschillende groottes
 • Opdelen van alle materiaal met dezelfde grootte volgens hun gewicht – dichtheidsfractionering

Mechanisch werk aan de katalysator

 • Plaatsen, verwijderen en repareren van reactoronderdelen. Dit in zowel normale atmosfeer als in stikstofatmosfeer
 • Vervangen van o.a. de middenpijpen, schelpen, afschrikleidingen -of kisten, verdeelplaten, steunplaten, zeefkorven, dekplaten, uitlaatcollectoren, condensors, katalysatoroverdrachtspijpen en splijtringen

Onze gebieden van expertise voor katalysatorwissels

Raffinage

 • Hydrocrackers
 • FCC
 • Reforming/CCR
 • Ontzwavelingsinstallaties
 • Waterstofbehandeling/waterstofverfijning (hydrofining/hydrotreating)
 • Filters (actieve kool, absorbers)
 • Isomerisatie/Penex™
 • CHD
 • Prime-G
 • Unifining
 • Parex™/Molex™

Chemie & petrochemie

 • Olefin
 • Aromatische verbindingen
 • Convertoren voor ammoniaksynthese
 • Buisreactoren (EO, PO, GTL, acrylzuur, methacrylzuur, Phtaalzuur, enz.)
 • Styreen (polymerisatie)

Andere gebieden

 • Stoomreformers/primaire reformers
 • Coldboxen
 • Zwavelzuurconverters
 • PSA
 • LT/HT-shift reactors
 • Rookgasontzwaveling (DeNOx, SNOx, SO2-omzetters)
 • CD-tech (katalysatormodules)

Toepassingen

Hydrocrackers

 • Ledigen en laden volgens standaardprocessen
 • Meten van verschildruk
 • Video-inspectie en documentatiewerkzaamheden
 • Schoonmaakwerkzaamheden

CCR (continue katalytische reformers)

 • Ledigen, zeven en laden
 • Mechanische werkzaamheden zoals het vervangen van de schalen, middenpijpen, enz.
 • Video-inspectie en documentatiewerk
 • Voorbereiding voor het recycleren van het edelmetaal uit de katalysator. Dit houdt in het wegen en opstellen van lijsten
 • Reinigen van de installaties

Isomerisatie/Penex

 • Ledigen, zeven en laden onder volledige stikstofomstandigheden
 • Gebruik van speciale laadapparatuur voor het vullen van de vaten en verkrijgen van een dichte laadmachine
 • Video-inspectie en documentatiewerkzaamheden

Parex/Molex

Onze diensten

 • Ledigen en laden
 • Mechanische werkzaamheden zoals plasmasnijden, lassen, enz.
 • Controle op lekken
 • Video-inspectie en documentatiewerk

Converters voor ammoniaksynthese

 • Ledigen en laden
 • Mechanische werkzaamheden (lassen, snijden, enz.)
 • Video-inspectie en documentatie

Buisvormige reactoren

 • Ledigen
 • Reinigen en stofvrij maken van de buizen
 • Laden
 • Meten van de verschildruk
 • Installeren van temperatuursensoren
 • Video-inspectie en documentatiewerk

Stoomkrakers (Steamcrackers)

 • Ledigen en laden volgens standaardprocessen
 • Meten van verschildruk
 • Video-inspectie en documentatiewerk
 • Schoonmaakwerkzaamheden
BUCHEN Industrial Services N.V./S.A. // Ondernemingen van de REMONDIS-Groep