Vestigingen van de onderneming

Met één klik alles in kaart gebracht. Informeer u over de vestigingen van onze onderneming en de betreffende aanbiedingen en contactmogelijkheden

meer


Vestigingen REMONDIS

Ontdek de wereld van REMONDIS met circa 800 vestigingen en coöperaties in meer dan 30 landen in Europa, Afrika, Azië en Australië.

Vestigingen REMONDIS wereldwijd

Werken aan de toekomst

BUCHEN Industrial Services beschikt over een uitgebreid wagenpark met daarin wagens voor al onze reinigingsdiensten, katalysatorwerkzaamheden en vervoer van afvalstromen. Dankzij de ruime beschikbaarheid van onze wagens en materieel, kunnen we snel en efficiënt reageren op iedere reinigingsopdracht of afvaltransport.

Een gespecialiseerd wagenpark

Het wagenpark van BUCHEN Industrial Services bevat onder andere zuigwagens, combiwagens, stofzuigwagens en een grote verscheidenheid aan hogedrukunits met hoog vermogen. Daar bovenop beschikken we over uitgebreid hogedrukgereedschap zoals butterkoppen en spuitkoppen. Dankzij verschillende mobiele en vaste installaties met bijhorende accessoires, kunnen we voor iedere dienst die we aanbieden, de juiste techniek inzetten. Daarnaast bevat ons wagenpark verscheidene containers voor afvaltransport en transportmogelijkheden voor zowel gevaarlijk als niet-gevaarlijk afval.

Technologie die goed is voor mens en milieu

Bij BUCHEN Industrial Services maken we enkel gebruik van moderne technieken en technologieën die zo veel als mogelijk geautomatiseerd en mobiel zijn. Hierdoor kunnen onze mensen iedere opdracht uitvoeren op een veilige en milieuvriendelijke manier. Onze technieken vormen namelijk de basis voor een flexibele en deskundige oplossing voor de meest uiteenlopende eisen over reiniging en afvalmanagement.

Hogedrukpompen

Voor het genereren van een waterstraal onder hoge druk maakt BUCHEN Industrial Services gebruik van verschillende pomp -en opbouwtypen.

 • Hogedrukpompen tot 1 400 bar
 • Ultrahogedrukpompen tot 3 000 bar

Deze techniek wordt gebruikt voor:

 • Reinigen van tanks, pijpleidingen en warmtewisselaars
 • Snijden van tanks, montageopeningen en gewapend beton
 • Sanering van betonoppervlakken

Stofzuigwagens

BUCHEN Industrial Services beschikt ook over zuigwagens die in staat zijn om droge stoffen op te zuigen. Dit doen ze via luchtverplaatsing.

Deze techniek wordt gebruikt voor:

 • Opnemen van stofvormige, droge, pasteuze en vloeibare media uit bijvoorbeeld tanks, staalfabrieken, energiecentrales en mijnen.
 • In bulk brengen van materiaal naar Big Bags

Zuigwagens

De zuigwagens worden vooral ingezet bij werken waar het vrijgekomen spoelwater en afval moet worden weggezogen. Daarnaast kunnen onze zuigwagens ook ingezet worden voor het transport van afval naar de afvalverwerker.

Deze techniek wordt gebruikt voor:

 • Opzuigen en vullen van vloeistoffen, slib, enz.
 • Afvaltransport

Combi-Units

De Combi-Units kunnen de eigenschappen van de hogedrukwagen en de zuigwagen combineren. Dat brengt een belangrijk voordeel met zich mee voor bepaalde reinigingstoepassingen. Afhankelijk van de sterkte van de pomp, beschikken we over:

 • Een lagedrukcombi (tot 250 bar)
 • Een hogedrukcombi of industriecombi (tot 1 000 bar)

Deze techniek wordt gebruikt voor:

 • Reinigen van riolen
 • Reinigen met een groot debiet aan spoelwaters
BUCHEN Industrial Services N.V./S.A. // Ondernemingen van de REMONDIS-Groep