Vestigingen van de onderneming

Met één klik alles in kaart gebracht. Informeer u over de vestigingen van onze onderneming en de betreffende aanbiedingen en contactmogelijkheden

meer


Vestigingen REMONDIS

Ontdek de wereld van REMONDIS met circa 800 vestigingen en coöperaties in meer dan 30 landen in Europa, Afrika, Azië en Australië.

Vestigingen REMONDIS wereldwijd

Impressum

Informatie over gegevensbescherming vindt u hier: Informatie over gegevensbescherming

BUCHEN Industrial Services N.V.
Hoogbuul 17
2250 Olen
Belgium
T +32 14 216704
olennoSpam@buchen.net

BUCHEN Industrial Services S.A.
Zoning Industriel 8
4400 Ivoz Ramet
Belgium
T +32 43 389999
F +32 43 382444
ivoz-rametnoSpam@buchen.net

Vestigingsplaats van de vennootschap:

Olen

Person belast met dagelijks bestuur:

Carsten Lange, Yves van Nevel

HR Turnhout:

039.076

BIS NV

BE0416629153


Verantwortlich für journalistisch-redaktionelle Inhalte i.S.d. § 18 Abs. 2 MStV

Michael Schneider
Pressesprecher
REMONDIS Sustainable Services GmbH
Brunnenstraße 138
44536 Lünen
Deutschland

Für allgemeine Anfragen nutzen Sie bitte die E-Mailadresse: infonoSpam@remondis.de.

Bitte beachten Sie, dass Bewerbungen ausschließlich über unsere Karriereseite entgegen genommen werden können. Bewerbungen, die uns auf anderem Wege erreichen, müssen wir leider aus datenschutzrechtlichen Gründen unbearbeitet löschen.

Bei konkreten Fragen zur Abfuhr und/oder Behältergestellung an Ihrem Ort wenden Sie sich bitte an die dafür eingerichtete Hotline: 0800 / 122 32 55. Die Kontaktdaten zu Ihrer regionalen Niederlassung finden Sie unter remondis-standorte.de.

Konzeption und Gestaltung

www.yomomo.de

Realisation und CMS

www.trisinus.de


1. Inhoud van de website

Wij stellen alles in het werk, onze website steeds zo actueel, inhoudelijk correct en volledig mogelijk aan te bieden. Desondanks kan het voorkomen van fouten niet volledig worden uitgesloten. Daarin kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbare informatie. Aansprakelijkheidskwesties, die betrekking hebben op materiële schade of schade van ideële aard, die door het gebruik of juist niet gebruiken van de daar aangeboden informatie c.q. door het gebruik van ontbrekende en onvolledige informatie wordt veroorzaakt, is in principe uitgesloten, tenzij de fouten door opzet of grove nalatigheid werden veroorzaakt.
Alle offertes zijn vrijblijvend. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor, delen van de pagina's of het complete aanbod zonder enige kennisgeving vooraf te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.
Deze uitsluiting van aansprakelijkheid is onderdeel van ons internetaanbod. Indien sommige formuleringen of delen van deze tekst niet of niet volledig aan de geldende rechtstoestand voldoen, laat dit de overige delen van deze verklaring onverlet.

2. Externe verwijzingen en links

Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteursrecht van gelinkte c.q. gekoppelde sites hebben wij geen enkele invloed. Derhalve distantiëren wij ons hiermee uitdrukkelijke van de volledige inhoud van alle gelinkte of gekoppelde sites, ook indien de link vanaf onze website tot stand is gekomen. Voor een illegale, gebrekkige of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade, die uit het gebruik of niet gebruiken van op die manier aangeboden informatie ontstaat, is alleen de aanbieder van de site waarnaar wordt verwezen aansprakelijk.

3. Auteursrecht en intellectuele eigendom

Alle binnen het internetaanbod genoemde en evt. door derden beschermde beeld- en handelsmerken vallen zonder uitzondering onder de bepalingen van het betreffende geldige intellectuele eigendom en het persoonlijke bezit van de geregistreerde eigenaar.
Het copyright voor gepubliceerde, door ons zelf gemaakte objecten berust uitsluitend bij ons als auteur van de sites. Vermenigvuldiging of het gebruik van dergelijke grafieken, geluidsdocumenten, videoreeksen en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder onze uitdrukkelijke toestemming niet toegestaan.

4. Genderneutraal taalgebruik

Ten behoeve van de leesbaarheid van teksten zijn de mannelijke en vrouwelijke vorm van persoonsgerelateerde zelfstandige naamwoorden en persoonsaanduidingen afwisselend gebruikt.
De desbetreffende begrippen zijn vanuit het oogpunt van gelijke behandeling in principe van toepassing op personen van elk geslacht en hun gebruik is geenszins bedoeld om personen te benadelen. Met onze website willen we alle geslachten in gelijke mate aanspreken.

5. Procedure voor het regelen van geschillen

Er vindt geen deelname aan een geschillenprocedure voor een geschillencommissie plaats.
Via de onderstaande link bereikt u het platform van de EU-commissie voor het regelen van online geschillen: ec.europa.eu/consumers/odr


BUCHEN Industrial Services N.V./S.A. // Ondernemingen van de REMONDIS-Groep