Button für Menü
BUCHEN Industrial Services

Innovaties uit de industriële service – nu in de actuele online uitgave van BUCHEN-bedrijfsmagazine

Van harte welkom in BUCHEN Newsroom

Wij houden u op de hoogte. Als u vragen hebt, neem dan contact met ons op. Wij informeren u graag.


  • Item

   • 20 september 2017

    Project Smart Tooling

    • Smart Tooling is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland. Voor het project Robotica Smart Tooling ontwikkelt Ki<|MPi in samenwerking met partners uit Vlaanderen en Zuid-Nederland, innovatieve Robotica toepassingen voor maintenance in de procesindustrie.

     Doelstelling

     Het project heeft als doel het versterken van de procesindustrie door kostenefficiënter en veiliger te werken. Uit onderzoek blijkt dat er behoefte is aan meer dan 50 concrete robottoepassingen. MKB/KMO ondernemingen hebben de uitdaging om technologische oplossingen samen met kennisinstellingen te ontwikkelen. Hiervoor zoekt Smart Tooling KMO/MKB bedrijven die in samenwerking met kennisinstellingen technologische oplossingen ontwikkelen:

     • 8 service providers (grote ondernemingen of KMO/MKB) in het onderhoud van procesindustrie worden als projectpartner light ingeschakeld voor het faciliteren van onderzoek en testen bij asset owners. Voor deze groep is een totaal budget voorzien van € 270.000, waarvan 40% gesubsidieerd wordt.
     • 16 KMO/MKB bedrijven worden als projectpartner light ingeschakeld voor de daadwerkelijke ontwikkeling, engineering en bouw van prototypes/proofs of concept. Voor deze groep is een totaal budget voorzien van € 1.400.000, waarvan 50% gesubsidieerd wordt.
     • 32 ondernemingen worden actief betrokken in de innovatieclusters, maar krijgen geen geldelijke steun.

     Partners en Partners Light

     Voor het financieel en inhoudelijk projectmanagement van het Smart Tooling project is KI<MPi verantwoordelijk gesteld. Binnen het project werken de volgende project partners nauw samen: KI<MPi, BASF, Dow Benelux, Impuls Zeeland, Rewin, BOM, BEMAS, Sirris, Universiteit Gent, Universiteit Twente, Avans Hogeschool.

     Het project is opgedeeld in diverse clusters, waarbij enkele Project Partners Light zijn ingestroomd om deze innovaties te ontwikkelen tijdens de project periode.

     Toepassingen binnen het cluster

     Project Partner Light

     UAS – Binnen vliegen

     Ronik, Delft Dynamics, POZYX

     UAS – Buiten vliegen

     SPIE, Avular, Airobot

     Werkplaats

     ITIS, IRISTICK , Augnition n.v.

     Cleaning

     Vertidrive, Group Peeters, Mourik, Buchen, Serenity, VTEC

     Inspectie – Leidingen

     VTEC, IDTEC, Serenity

     Financiers

     Interreg V Vlaanderen-Nederland is een programma van de Europese Unie, gericht op grensoverschrijdende samenwerking dat tot doel heeft de innovatie en duurzame ontwikkeling binnen de grensregio versterken en bevorderen. In deze projecten werken bedrijven, bedrijfskoepels, overheden, kennisinstellingen en andere organisaties aan weerszijden van de grens met elkaar samen om tot concrete vernieuwingen te komen. Voor 2014-2020 voorziet Europa voor het programma ruim 152 miljoen euro, uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het Smart Tooling project ontvangt subsidie vanuit Interreg Vlaanderen-Nederland programma.

   Item

   • 15 mei 2015

    Bouw van een nieuwe vestiging

    • Vanaf 15 mei zal BUCHEN ook in West-Vlaanderen een nieuwe vestiging bouwen samen met de heer Yves Van Nevel en mevrouw Nancy Vandierendounck. Met hun jarenlange ervaring als zaakvoerder bij Edelweiss en later bij Smet-Jet Edelweiss en hun positieve gedrevenheid zijn wij er zeker van dat ze een grote meerwaarde hebben om samen met ons team onze activiteiten in België verder uit te bouwen. Door een vestiging te openen en verder uit te bouwen in West-Vlaanderen heeft BUCHEN een volledige dekking van het Belgische grondgebied om van daar uit haardiensten in industriële reiniging, afvalverwerving en afvaltransport verder te ontwikkelen.

   Item

   • 30 april 2015

    Nieuwe afdeling chemische reiniging

    • Met trots melden we dat BUCHEN in België vanaf 1 mei 2015 een divisie chemisch reinigen zal opstarten onder leiding van de heer Erik Van Gorp. Erik heeft meer dan 30 jaar ervaring in chemische reiniging en heeft zijn strepen in het verleden verdiend bij firma's zoals Axyz Chemical Cleaning en Smet chemical cleaning. Erik gaat bij BUCHEN zijn technische knowhow gebruiken om een nieuw team op te leiden zodat BUCHEN Industrial services nog meer diensten kan aanbieden bij zijn klanten om zo tot een nog groter partnership te komen.

BUCHEN Industrial Services N.V./S.A. // Ondernemingen van de REMONDIS-Group
ColofonPrivacyverklaringREMONDIS-Groep


 • Schrijf ons

  Ons Privacybeleid is van toepassing


 • Brochures & certificaten

  Op het gebied van kwaliteits- en veiligheidsmanagement zijn alle afdelingen in heel Europa in de vereiste mate gecertificeerd.
  meer informatie


 • Contact

  BUCHEN Industrial Services N.V.
  Hoogbuul 17
  2250 Olen
  Belgien
  T +32 14 216704
  F +32 14 220250
  Email

  BUCHEN Industrial Services S.A.
  Zoning Industriel 8
  4400 Ivoz Ramet
  Belgien
  T +32 43 389999
  F +32 43 382444
  Email

© 2023 REMONDIS SE & Co. KG