Button für Menü
BUCHEN Industrial Services

De industriële service van BUCHEN zorgt voor maximale veiligheid, productiviteit en beschikbaarheid van installaties en machines voor industriële ondernemingen


Full service voor de industrie

Het uitgebreide serviceaanbod van BUCHEN omvat een grote verscheidenheid aan industriële diensten voor het reinigen en onderhouden van installaties en delen van installaties. BUCHEN maakt gebruik van innovatieve techniek en werkt met gekwalificeerd personeel, maar biedt ook speciale diensten aan, zoals het verwijderen van gevaarlijk afval en het saneren van grondstukken en gebouwen.

Industriële dienstverlening

 • BUCHEN Industrial Services N.V./S.A. bezit de adequate kennis en ervaring op het gebied van industriële reiniging om een full service te kunnen voorzien. Wij bieden u een volledige range van industriële dienstverlening in de chemische en petrochemische nijverheid, in de metaalnijverheid, mijnbouw, elektriciteitscentrales en andere sectoren. Onze ervaren mensen zijn 24/7 bereikbaar via een permanentie dienst.

  • Wat verstaan wij hieronder:

   • Industriële reiniging
   • Tankreiniging
   • Chemische reiniging
   • Rioolservice
   • Koudsnijden
  • Wasplaats: geautomatiseerde reiniging van de binnenkant van
   de bundels in warmtewisselaars

Catalyst handling

 • Katalysatoren in de chemische en petrochemische industrie dienen ter productveredeling, reduceren de belasting van het milieu en vormen het hart van elke industriële installatie. BUCHEN is een van de toonaangevende internationale aanbieders voor reactorservice.

  Effectieve minimalisering van interfaces

  Ons veelzijdige serviceaanbod omvat alle werkzaamheden aan katalysatorrelevante procesinstallaties zoals bijvoorbeeld reformers, absorbers, convertors, hydrocrackers of tubular reactors en strekt zich uit van het voorbereiden van de installaties via het hanteren van de katalysator tot aan de regeneratie, recyclage of afvalverzorging van de vrijgekomen katalysatorhoeveelheden.
  Ook het stilstandmanagement van uw katalysatorwissels hoort tot ons portfolio - altijd rekening houdend met veiligheid, kwaliteit, en het tijds- en kostenschema.

  Voorafgaand aan een project voeren wij in samenwerking met onze klanten een inschatting van het gevaar alsmede een risicoanalyse uit en stellen wij veiligheidsplannen op.

  Dienstenaanbod reactorservice:

   • Stilstandmanagement
   • Voorbereiden van de installaties
   • Handling van de katalysator onder N2-atmosfeer
   • Inspectie onder N2-atmosfeer
   • Onderhoud van de inwendige delen van de reactor
   • Montagewerkzaamheden

  Verdere informatie vind u hier bij onze zusteronderneming, BUCHEN-ICS GmbH.

Afvalverwerking en afvaltransport

 • Afvalbehandeling

  Ons objectief is om onze klanten te adviseren wanneer het gaat om waste management. Onze aandacht gaat vooral uit naar het vermijden van afval en een zo economische, pro-ecologische verwijdering van het afval voor te stellen. Uit onze ervaring blijkt dat bijna alle bedrijven geld kunnen uitsparen door een goed afvalmanagement te implementeren. Onze deskundige service is dan ook uitgeschreven voor:

   • Het vermijden van te veel afval
   • Onderzoek naar het hergebruik van bepaalde afvalstromen
   • Het uitschrijven van een bepaalde bedrijfsvisie inzake waste management
  • Organisatie, uitrusting, knowhow en betrouwbaarheid zijn sleutelbegrippen als het gaat om recycling of afvalverwijdering

  Transport van afvalstromen:

  BUCHEN voorziet de mogelijkheid aan zijn klanten om bepaalde afvalstromen te transporteren naar de erkende verwerkers. Door middel van onze zuigwagens kunnen wij zowel vloeistoffen, slib, afvalwater, maar ook vliegassen of droge stoffen opzuigen en overbrengen naar een verwerker.
  De klant is eigenaar van de afvalstroom en BUCHEN kan door zijn jarenlange ervaring in deze sector een aantal economische mogelijkheden aanbieden voor de klant naar verwerking toe, ofwel bepaalt de klant waarheen de afvalstroom gebracht dient te worden.
  BUCHEN Industrial Services N.V./S.A. is geregistreerd als erkende overbrenger van afvalstromen conform art. 5.1.2.5. van VLAREA, in Wallonië zijn wij een erkende overbrenger van afvalstromen, alsook in het Brusselse gewest. Deze documenten kunnen u steeds doorgestuurd worden op aanvraag.

Sanering van grond en gebouwen

 • BUCHEN Industrial Services helpt de klanten bij het saneren van grond en strippen van installaties. Wij werken samen met een aantal erkende aannemers waarmee we in samenspraak bekijken welke de meest economische oplossing is om het probleem bij de klant aan te pakken.

   • Sanering van gevaarlijke terreinen
   • Sanering PCB-/dioxineschade
   • Brandschadesanering
   • Gebouwensanering
   • Sanering van betonoppervlakken
   • Rioolsanering
   • Verwerking/verwijdering van grond en puin
   • Demontage van industriële installaties
  • Sanering met BUCHEN: wij reinigen verontreinigde gebouwen en zorgen ervoor dat het afvalmateriaal veilig wordt afgevoerd en behandeld


BUCHEN Industrial Services N.V./S.A. // Ondernemingen van de REMONDIS-Group
ColofonPrivacyverklaringREMONDIS-Groep


 • Schrijf ons

  Ons Privacybeleid is van toepassing


 • Brochures & certificaten

  Op het gebied van kwaliteits- en veiligheidsmanagement zijn alle afdelingen in heel Europa in de vereiste mate gecertificeerd.
  meer informatie


 • Contact

  BUCHEN Industrial Services N.V.
  Hoogbuul 17
  2250 Olen
  Belgien
  T +32 14 216704
  F +32 14 220250
  Email

  BUCHEN Industrial Services S.A.
  Zoning Industriel 8
  4400 Ivoz Ramet
  Belgien
  T +32 43 389999
  F +32 43 382444
  Email

© 2023 REMONDIS SE & Co. KG