Button für Menü
BUCHEN Industrial Services N.V./S.A.

Verklaring inzake gegevensbescherming BUCHEN
Industrial Services N.V.

 • BUCHEN Industrial Services N.V. is een volle dochtermaatschappij van REMONDIS SE & Co. KG.

  Hartelijk welkom bij BUCHEN Industrial Services N.V.!

  De firma BUCHEN Industrial Services N.V. is blij dat u deze website bezoekt en dat u geïnteresseerd bent in onze producten en diensten. Wij zijn ons ervan bewust dat de bescherming van uw privacy tijdens het gebruik van onze website voor u belangrijk is. Daarom nemen wij de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij willen daarom dat u weet wanneer wij welke gegevens opslaan en hoe wij deze gebruiken. Met deze Verklaring inzake gegevensbescherming willen wij u graag over onze maatregelen op het gebied van gegevensbescherming informeren.


  Geldigheid van de Verklaring inzake gegevensbescherming

  Deze Verklaring inzake gegevensbescherming geldt voor BUCHEN Industrial Services N.V. (hierna BUCHEN genoemd) en diens dochter- en participatiemaatschappijen. Wij streven ernaar dat de informatie en gegevens op de website juist zijn. Een aansprakelijkheid voor of garantie van de actualiteit, juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie en gegevens is uitgesloten. BUCHEN-websites kunnen koppelingen (links) naar andere bedrijven bevatten, waarop deze Verklaring inzake gegevensbescherming geen betrekking heeft en voor de inhoud waarvan wij niet aansprakelijk zijn.


  Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

  Persoonsgegevens worden alleen verzameld wanneer u ons deze vrijwillig ter beschikking stelt bijv. door het invullen van formulieren of het verzenden van e-mails, bij het bestellen van producten of diensten, aanvragen, online-sollicitaties of het opvragen van materiaal. Deze gegevens worden opgeslagen, verwerkt en evt. aan met BUCHEN gelieerde bedrijven doorgegeven als u daarvoor toestemming geeft en uitsluitend voor uw individuele ondersteuning, de verzending van productinformatie of het geven van serviceaanbiedingen. BUCHEN garandeert u dat uw gegevens volgens de toepasselijke bepalingen over de bescherming van persoonsgegevens worden behandeld. U kunt altijd bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Hiervoor hoeft u alleen een e-mail naar het onderstaande e-mailadres te sturen. Wij verzekeren u dat wij uw persoonsgegevens niet aan derden doorgeven, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn of u ons vooraf toestemming daarvoor hebt gegeven.

  Om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te garanderen, werden o.a. onze medewerkers verplicht de Duitse wet inzake de gegevensbescherming na te leven, de privacy van de gegevens in acht te nemen en gegevensverwerkingssystemen op de juiste manier te gebruiken. Daarnaast passen wij vele verschillende technische methoden toe ter bescherming van uw gegevens.


  Uw rechten

  Op verzoek deelt BUCHEN u zo snel mogelijk mee of en zo ja, welke persoonsgegevens wij over u hebben opgeslagen. Als uw gegevens ondanks onze inspanningen om juiste en actuele gegevens op te slaan, onjuist zouden zijn, dan zullen wij deze op uw verzoek corrigeren. Voorwaarde voor het gebruik van uw gegevens is uw toestemming.

  Als u naderhand hier niet meer mee akkoord bent, dan verzoeken wij u dit ons vormloos mee te delen, zodat uw gegevens kunnen worden geblokkeerd of verwijderd.


  Auteursrecht

  De inhoud van de BUCHEN-website is auteursrechtelijk beschermd. Voor de reproductie van informatie of gegevens, met name het gebruik van teksten, tekstdelen of beeldmateriaal, is voorafgaande toestemming van BUCHEN nodig.


  Openbare procedurelijst

  De BDSG eist in § 4g dat de voor gegevensbescherming verantwoordelijke functionaris ten opzichte van iedereen op passende wijze gegevens overeenkomstig § 4e beschikbaar moet stellen. Daarom hebt u recht op inzage in onze openbare procedurelijst. PDF

  Als u nadere vragen hebt over de Verklaring inzake gegevensbescherming of over het onderwerp 'Gegevensbescherming bij REMONDIS', verzoeken wij u contact op te nemen met de voor gegevensbescherming verantwoordelijke functionaris van ons bedrijf. Het contactadres vindt u hieronder. Daar kunt u navragen welke van uw gegevens bij ons zijn opgeslagen. Bovendien kunt u altijd informatie en verzoeken om verwijdering of correctie van uw gegevens of graag ook uw suggesties per e-mail of brief naar het volgende adres sturen:

  REMONDIS SE & Co. KG

  - Datenschutz -
  Brunnenstr. 138
  44536 Lünen
  Deutschland
  datenschutz@remondis.de


BUCHEN Industrial Services N.V./S.A. // Ondernemingen van de REMONDIS-Group


  Vestigingen

  Wij zijn internationaal actief, zowel in Europa als daarbuiten.
  meer informatie


  Carrière

  Op onze carrièrepagina vindt u informatie over vacatures en instapmogelijkheden. Wij verheugen ons op uw sollicitatie.
  meer informatie


  Brochures/certificaten

  Op het gebied van kwaliteits- en veiligheidsmanagement zijn alle afdelingen in heel Europa in de vereiste mate gecertificeerd.
  meer informatie

© 2018 REMONDIS SE & Co. KG

11 / 12